ЭЛСЭЛТ

ЭЛСЭЛТИЙН ТЭТГЭЛЭГ 1

Тэтгэлгээ үргэлжлүүлэн авахын тулд өмнөх улирлын голч дүн 3.5 ба түүнээс дээш байх ёстой.

ЭШ онооХугацааШаардлага
700 ~ 8008 семестр / сар бүр 100,000₮
(Архитектурын тэнхим 10 семестр)
2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой
620 ~ 6998 семестр 100%
(Архитектурын тэнхим 10 семестр)
600 ~ 6198 семестр 50%
(Архитектурын тэнхим 10 семестр)
1, 2-р шалгалтын онооны дунджаар
580 ~ 5994 семестр 50%
500 ~ 5792 семестр 50%

ЭЛСЭЛТИЙН ТЭТГЭЛЭГ 2

Тэтгэлгээ үргэлжлүүлэн авахын тулд өмнөх улирлын голч дүн 2.75 ба түүнээс дээш байх ёстой.

ТөрөлХугацааТайлбар
Сургуулийн багш ажилтны хүүхэдУлирал бүр 50%Тэтгэлгийн хурлаар шийдэгдэнэ
Сургуулийн багш ажилтны ах дүүУлирал бүр 25%Тэтгэлгийн хурлаар шийдэгдэнэ
Нэг гэр бүлийн 2 оюутанУлирал бүр 25%Тус бүр 25%
Олимпиадын тэтгэлэг1 улирал 25%Тэтгэлгийн хурлаар шийдэгдэнэ

БАКАЛАВРЫН МЭРГЭЖЛҮҮД

2024 оны байдлаар

КодМэргэжлийн нэрХөтөлбөрийн индексШалгалт өгөх хичээлүүдСуралцах хугацаа
Суурь шалгалтБосго онооДагалдах шалгалтБосго оноо
ARArchitecture
Архитектур
D073104Математик, физик480Ур чадварын шалгалт4805 жил
CSComputer Science
Компьютерын ухаан
D061301Математик, физик480Нийгэм судлал, Англи хэл4504 жил
ITInformation Technology
Мэдээллийн технологи
D061304Математик, физик480Нийгэм судлал, Англи хэл4504 жил
BABusiness Adminstration
Бизнесийн удирдлага
D041301Математик480Нийгэм судлал, Англи хэл4804 жил
MMGraphic Design (Multimedia)
График дизайн
D021105Математик, Англи хэл450Ур чадварын шалгалт4804 жил
FNFood and Nutrition
Хоол зүй, шим судлал
D072102Хими, Математик480Нийгэм судлал, Англи хэл4504 жил
ELГадаад хэлний орчуулга (Англи)D023101Англи хэл, Орос хэл480Нийгэм судлал, Англи хэл4804 жил
KLГадаад хэлний орчуулга (Солонгос)D023101Англи хэл, Орос хэл480Нийгэм судлал, Англи хэл4804 жил

Элсэгчдийн бүртгэл, бүрдүүлэх материал, хугацаа

1. Элсэгчдийн бүртгэл 2024.07.08 - 08.30 хүртэл Хүрээ МХТДС-ийн байранд явагдана.


2. Элсэхийг хүсэгч нь дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.

Үүнд:

  • Анкет
  • Ерөнхий боловсролын гэрчилгээ /эх хувь/
  • Хувийн хэрэг /эх хувь/
  • ЭШ-ын онооны бичиг баримт /эх хувь/
  • Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
  • 3*4 хэмжээтэй зураг /2 хувь/
  • Бүртгэлийн хураамж 10,000₮ /бэлэн байх
  • Элсэлтийн хураамж 100,000₮ /дансаар

МАГИСТРЫН КУРС

2021 оны байдлаар

2003 оны хаврын семестрээс магистрын сургалтаа явуулж эхэлсэн. 2003 ~ 2016 Магистрын нийт 64 оюутан төгссөн. 2011 оны 4 сарын 19- нд Медиа үйлдвэрлэл, Компьютерын ухаан, Электрон системийн автоматжуулалтын магистрын сургалтын зөвшөөрөл авсан. 2016 оны 5дугаар сард Компьютерын ухаан, Электрон системийн автоматжуулалтын докторын сургалтын зөвшөөрөл авсан.

МАГИСТРЫН ТАНИЛЦУУЛГА
Магистрын сургалтад англи/солонгос хэл, компьютер зэрэг боловсролын суурь хичээл, мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх бүх хичээлийг доктор(Ph.D) –оос дээш эрдмийн зэрэг цолтой Cолонгос, Монгол профессор багш нар заадаг. Магистрантурт суралцагсад (магистрант) нь мэргэжлийн суурь, мэргэшүүлэн судлах хөтөлбөрийг нийт 30 кредитийн хүрээнд судлан тодорхой сэдвээр судалгаа хийж дипломын ажил хамгаална. Магистрын сургалтад бакалаврын зэрэгтэй, мэргэжлийн чиглэлээр шинжлэх ухааны уламжлалт болон орчин үеийн онолын өндөр мэдлэгтэй, түүнийг практикт хэрэглэх болон судалгааны ажил хийх арга зүйг эзэмшсэн, орчин үеийн мэдээллийн техник ашиглан мэдээлэл боловсруулж судалгаа, туршилт хийх чадвартай байна.

Элсэлт авах хөтөлбөрЭлсэгчдийн боловсролСуралцах хугацааЭлсэлтийн шалгалтдТэтгэлэгТөлбөрБүртгэлийн хураамж
Цахилгаан холбоо Е06190101Бакалаврын зэрэгтэй, голч 2.75-аас дээш /80 оноос/1.5~2 жил1. Англи болон солонгос хэлний шалгалтаас сонгож шалгалт өгнө
2. Ярилцлагын шалгалт
1.”Хүрээ” МХТДС-ийн төгсөгч бол эхний семестрийн төлбөрөөс 50%
2. Хамтран ажиллагч байгууллагын ажилтан бол семестер тутмын төлбөрөөс 25%
3. Бусад сургуулийн төгсөгчийн голч 3.75 болон түүнээс дээш голчтой бол эхний семестрийн төлбөр 50%
Нэг кредитийн 130,000 төгрөг. Нийт 30 кредит судлана.
Тухайн семестерт хэдэн кредит судлахаар төлөвлөгдсөн байна түүнийг тооцон бодож төлнө.
Элсэлтийн хураамж 10,0000.
1. Бүртгэлийн хураамж 10,000
2. Сургуульд элсэн орохыг хүссэн өргөдөл
3. Анкет /сургуулиас авах/
4. Цээж зураг -2 хувь
5. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
6. Бакалаврын зэргийн диплом /хуулбар нотариатороор орсон байх/
7. Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт ажлын газрын тодорхойлолт
Бизнесийн удирдлага
Е04130101
Компьютерийн ухаан
E06130101
Медиа үйлдвэрлэл
Е02110401
Электрон системийн автоматжуулалт
Е07140102
Сэргээгдэх эрчим хүч
Е07130101
Биотехнологи
Е07880201
Биотехнологийн бакалавр зэрэгтэй голч 2.75-аас дээш