ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ, САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ

ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ


Элсэгчдийг дэмжих тэтгэлэг

Элсэгчдийг дэмжих тэтгэлэг:
Оюутнуудын сурах эрмэлзэл,хүсэл тэмүүллийг дэмжиж санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор “Тэтгэлэгт Хөтөлбөр”-ийн журмыг батлан оюутнуудад тэтгэлэг болон сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтийг үзүүлсээр ирсэн. Тус хөтөлбөрт 2021 оны байдлаар дараах төрлийн тэтгэлгүүд багтаж байна.


Суралцаж буй оюутнуудад олгох тэтгэлэг


ТөрөлХугацааТайлбар
Курс бүр 1,2,3-р байр1 семестр 100%, 50%, 50%, 25%, 25%, 25%Тус бүр 1 оюутан
Оюутны зөвлөл1 оюутан 100%, 4 оюутан 50%Голч 3.0-с дээш
Сонингын алба1 оюутан 100%, 4 оюутан 50%Голч 3.0-с дээш
Туслах оюутан1 семестр 50 %Тэнхим, элсэлтийн алба
Бусад тэтгэлэг100-аас дээш хүүхэд авдагНэмэлт тэтгэлэг

Бусад тэтгэлэг


ТөрөлХугацааТайлбар
Хөдөө орон нутаг1 жил 25%Бүх аймаг
Сургуулийн багш ажилтны хүүхэдЖил бүр 50%Тэтгэлийг хурлаар шийдэгдэнэ
Сургуулийн ажилтны ах дүүЖил бүр 25%Тэтгэлийг хурлаар шийдэгдэнэ
Нэг гэр бүлийн 2 оюутанЖил бүр 25%Тус бүр 25%
Олимпиадын тэтгэлэг1 семестр 25%Тэтгэлийг хурлаар шийдэгдэнэ