Сургуулийн мэдээлэл

ТЭНХИМИЙН БАЙРЛАЛ

  • “А” – ХҮРЭЭ МХТДС-Н А БАЙР
    B1 давхар: Цайны газар, A101~A110, А201~А210, A301~310

  • “B” – ХҮРЭЭ МХТДС-Н B БАЙР
    1 давхар – семенарын өрөө, цайны газар

  • “C” – ХҮРЭЭ МХТДС-Н С БАЙР
    C001~C005, C101~108 байр, C21, Сэжүн хагдан сургалтын төвийн байр