Онлайн сайтыг ашиглах заавар

1. HUREE PORTAL SITE-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Түүнчлэн HUREE PORTAL SITE-с өөрийн мэдээлэл, хичээлийн дүн, хичээлийн хөтөлбөр, төлбөр зэргийг харах боломжтой.

2. HOPE SITE-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Түүнчлэн HUREE ONLINE PLATFORM FOR EDUCATION SITE-с онлайн хичээлд хамрагдах боломжтой.